Úverové poradenstvo

Naši obchodníci sú odborne školení nielen na obchodovanie s nehnuteľnosťami, ale aj na úverové a finančné poradenstvo tak, aby Vám vedeli pomôcť pri vybavovaní pre Vás najvýhodnejšieho hypotekárneho úveru na financovanie Vášho „nového bývania“.
O úvere začíname reálne premýšľať v niektorej z nasledovných životných situácií:

kúpa nehnuteľnosti

výstavba nehnuteľnosti

rekonštrukcia, alebo modernizácia nehnuteľnosti

vyrovnanie partnerov po rozvode

konsolidácia a optimalizácia skôr poskytnutých úverov

prevod členských práv a povinností

kombinácia vyššie uvedených

akákoľvek iná situácia

Úverové poradentsvo

Riešime úvery za Vás, aby ste si užili svoj voľný čas

Ak chcete kúpiť vysnívanú nehnuteľnosť, ale nemáte dostatok finančných prostriedkov, potrebujete úver. Možno Vás ťažia staršie úvery, či iné splátky, ktoré už nedokážete zvládnuť. Vtedy je dobrá rada na nezaplatenie.

Pomôžeme Vám získať hypotekárny, či spotrebný úver za najlepších možných podmienok pre Vás. Umožňuje nám to spolupráca so všetkými najsilnejšími bankovými subjektmi na slovenskom trhu. Všetko pre Vás vybavíme bez zbytočného chodenia po bankách, úradoch, či iných inštitúciách.

Úverové poradentsvo

Majte istotu vo Vašom poistení

Ak chcete uzavrieť životné poistenie a súčasne pritom aj niečo odložiť na horšie časy, alebo potrebujete poistiť auto, dom, či byt, možno máte rizikovú prácu, alebo koníčky, navrhneme pre Vás poistenie „šité“ na mieru.

Chcem poistenie na mieru

Napíšte nám

MAXFIN REAL s.r.o.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.